Arjet Borger schrijft, spreekt en adviseert over seksualiteit. Ze zet zich ervoor in dat jongeren en volwassenen het zelfvertrouwen, de informatie en de vaardigheden krijgen om keuzes te kunnen maken in hoe ze omgaan met seksualiteit. Ze is oprichter van de Care for Sexuality Foundation en schrijver van het boek Seks voor iedereen (Uitgeverij Prometheus, maart 2018).

"Mensen zijn kwetsbaar in hun seksualiteit: het gaat over wie je bent. Daarom is het belangrijk dat je je bewust bent van de keuzes die je kunt maken. En van hoe je je eigen veiligheid - en die van de ander - kunt waarborgen. Meerdere dingen zijn nodig: volledige informatie om keuzes te maken, de vaardigheden om ze vorm te geven en het zelfvertrouwen om ze uit te voeren."

Seksualiteit is een veelzijdig onderwerp. Hoe we ermee omgaan hangt samen met de wereld om ons heen en is nauw verbonden met wie we zelf zijn. Om die reden is het nodig om in de voorlichting over seksualiteit rekening te houden met persoonlijke, religieuze of sociaal-culturele normen en waarden. Binnen die context zoekt Arjet naar effectieve manieren om over seksualiteit in gesprek te gaan.

 

  Naar boven