Dokter Corrie. Nuttig, nodig of overbodig?

Is Dokter Corrie nuttig, nodig of overbodig? Wat is de aanleiding geweest voor het programma? Wat is de wetenschappelijke onderbouwing ervan? Hoe kun je zelf als ouder in gesprek gaan over seks? In de volgende tekst lees je enkele vragen en opmerkingen bij De Dokter Corrie Show, die vanaf zondag 15 maart uitgezonden wordt.

Wat is de aanleiding geweest voor het programma? 

Op de website van RutgersWPF wordt het volgende als onderbouwing voor ‘De Dokter Corrie Show’ gegeven: “Uit onderzoek van J/M Ouders en RutgersWPF kwam naar voren, dat ouders de mate waarin hun hun kind al bezig is met seksualiteit onderschatten.” Deze conclusie kan echter niet uit het hier genoemde onderzoek getrokken worden. 

Want waar is dit op gebaseerd? Twee jaar geleden was het uitgebreid in het NOS-journaal (van 22-03-2013): het tijdschrift J/M had een onderzoek laten uitvoeren naar de seksuele opvoeding door ouders. Ruim 600 ouders hadden de vragenlijst ingevuld. Ouders die elke dag hun kinderen zien opgroeien, die weten met wie hun kinderen omgaan, wanneer ze thuis of niet thuis zijn, die hun kinderen kennen. Maar in de media-aandacht die erop volgde was daar echter nauwelijks aandacht voor, want wat zou er aan de hand zijn? De ouders zaten er goed naast: hun kinderen hadden al seks zonder dat zij het door hadden. De boodschap was dan ook: “Ouders onderschatten seksleven van kinderen.” 

Die conclusie werd getrokken doordat de resultaten van het J/M onderzoek werden afgezet tegen een ander onderzoek, het 'Seks onder je 25e’-onderzoek uit 2012. Ongeveer 8000 jongeren hadden in dat onderzoek vragenlijsten ingevuld over hun seksuele gedrag. Maar de respons onder de jongeren van 17 tot 25 jaar was 16,4%. Meer dan vier op de vijf jongeren die via de Gemeentelijke Basisadministratie waren benaderd om mee te doen, hebben de vragenlijst destijds dus bij het oud papier gelegd. De seksuele ervaringen van de respondenten in dit onderzoek, laten dus niet het gemiddelde gedrag zien van alle jongeren, maar geven slechts een beeld van het seksuele gedrag van een deel van de - waarschijnlijk meer seksueel actieve - jongeren. (Voor meer informatie over dit onderzoek en de interpretatie ervan, lees hier verder.) Vervolgens werden deze seksuele ervaringen afgezet tegen de antwoorden over het seksuele gedrag van hun kinderen die ouders gaven in het J/M onderzoek en is er geconcludeerd dat ouders ‘er goed naast zitten’. Het is de bovenstaande conclusie die genoemd wordt als reden voor de NTR om in nauwe samenwerking met RutgersWPF vanaf zondag 15 maart ‘De Dokter Corrie Show’ uit te zenden. Voor al die ouders die niet over seks praten en het seksleven van hun kinderen – zogenaamd - onderschatten. 

Vreemd genoeg schrijft J/M Ouders zelf het volgende: “Ruim driekwart praat erover met zijn kinderen. Meestal beginnen wij of onze partner (of samen) er zelf over; in 34 procent van de gevallen ons kind. Stelt die een seksvraag, dan beantwoorden we die meestal (78 procent). En nee, we vinden het niet overdreven moeilijk om het erover te hebben, hoewel we het nou ook niet direct het meest jofele thema vinden (54 procent vindt het ‘niet moeilijk en niet makkelijk’).” Lijkt erop dat best veel ouders heel goed bezig zijn.

Veel ouders willen geholpen worden bij het gesprek over seksualiteit en het is belangrijk om informatie en middelen daarbij aan te reiken. Maar persoonlijk geloof ik dat het beter is om ouders te ondersteunen en hen te omarmen in hun pogingen met hun kinderen over seks te praten, dan ze te vertellen dat ze dat niet goed zouden doen – zeker als heel veel ouders wel degelijk met hun kinderen over seks praten. 

De Dokter Corrie Show 

In een interview in het AD (9 maart 2015) zegt cabaretière Martine Sandifort (die de rol van Dokter Corrie speelt): “als je als ouder een andere boodschap aan je kinderen wilt uitdragen, helpt dit programma niet.” Maar wat is dan die boodschap? Wat zijn de onderliggende waarden van de NTR en RutgersWPF en op welke manier komen die naar voren in het programma? Blijven die waarden overeind staan in het hele ‘gevoel’ dat de cartooneske manier van Dokter Corrie geeft?  

Dokter Corrie praat op een ludieke manier over seks en geen vraag is haar te vreemd. Natuurlijk, seks kan heel leuk zijn en daar mag ontspannen over gepraat worden. Maar draagt Dokter Corrie bij aan de seksuele gezondheid van de (jonge) kijkers? Toen Dokter Corrie onderdeel was van het SchoolTV-weekjournaal werd er aan enkele kinderen gevraagd wat ze van het programma vonden. Het is leuk om kijkers om hun mening te vragen, maar het geeft geen zicht op de (wetenschappelijke validiteit en) effectiviteit van het programma en zegt niets over hun eigenwaarde, relatievorming en seksuele gezondheid op latere leeftijd.

In de Volkskrant van 10 maart zegt Martine ook: “Dat is ook Dokter Corrie: het schaamteloze.” Is seksualiteit het onderwerp om de schaamte vanaf te halen? Seks moet geen taboe-onderwerp zijn, maar is een beetje gezonde schaamte zo verkeerd? Schaamte is het intrinsieke signaal dat je gekwetst kunt worden. Het is precies dat dat maakt dat we onze kleding aan hebben, ook Dokter Corrie. Wat vind je hier zelf van? Welke toon wil jij gebruiken in het praten over seks?  

De Dokter Corrie Show wordt elke zondagavond om 18.20 uur uitgezonden. De doelgroep is kinderen vanaf 9 jaar. Het programma en de informatie zou passend zijn bij de ontwikkelingsfasen van een kind. Maar komt er dan niet een praktisch probleempje bij kijken? Wat doe je als ouder als je zoon of dochter van 9 jaar wil kijken met je andere kinderen van bijvoorbeeld 4 en 7 jaar oud? Als zij het niet mogen zien, maak je ze alleen maar nieuwsgieriger. Wat mag de een wel zien, dat de ander (nog) niet mag zien? Verbied je het hen, dan maak je seks opnieuw een geheimzinnig beladen onderwerp. Waren we niet juist zo blij dat die tijden inmiddels achter ons lagen?

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing ervan? 

Het is frappant dat waar het gaat om preventieprogramma’s ten aanzien van omgaan met drugs, alcohol of eten zorgvuldig wordt onderzocht wat werkt en wat niet. Je wilt jongeren immers niet aanzetten tot ongezond gedrag, ook niet onbewust. Zelfs aan feitelijk ‘gezond’ gedrag (zoals eten of het hebben van seks) zitten risico’s verbonden. Daarom is goede preventie noodzakelijk. Hier wordt echter een cabaretière ingehuurd die op de manier die bij haar past een ‘typetje’ als Dokter Corrie zelf mag invullen. De wetenschappelijke onderbouwing voor dit programma ontbreekt, de aangedragen aanleiding (namelijk dat ouders het seksleven van hun kinderen onderschatten) blijkt niet te kloppen en wat de lange termijn gevolgen zijn van een programma als ‘Dokter Corrie’ of ‘De dokter Corrie Show’ is nog onbekend. Het is dus eigenlijk gewoon een leuk stukje cabaret - voor wie daarvan houdt. De belangrijkste vraag - of Dokter Corrie bijdraagt aan de seksuele gezondheid van je zoon of dochter - blijft onbeantwoord.

Hoe kun je zelf als ouder in gesprek gaan over seks?

Openheid over seks is belangrijk. Praten moet, voorlichten moet en investeren in de seksuele opvoeding is noodzakelijk. Maar elke ouder moet zich realiseren dat er in de ludieke benadering van seks die Dokter Corrie hanteert ook een visie schuilt. Jij kent je kind(eren) het beste, besteed de seksuele opvoeding dus niet klakkeloos uit aan anderen.

Praten over seks is nooit waardenvrij. Stel jezelf dus eerst de vraag wat jij wil meegeven over seks. Welke waarden wil je meegeven? Denk bijvoorbeeld aan eigenwaarde, respect, zorgzaamheid, kennen en gekend worden, gelijkwaardigheid, liefde, trouw, veiligheid en autonomie.

Wat vind je belangrijke onderwerpen om met je zoon of dochter over te praten? En welk voorbeeld geef je zelf (in het omgaan met jezelf, de ander, relaties en seksualiteit)? Welke veiligheid en ruimte is er bij jou thuis om vragen te stellen? Kan er gepraat worden over seksualiteit en alles wat daarbij komt kijken? Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Seksualiteit gaat immers over veel meer dan alleen seksueel gedrag. Het gaat juist over 'simpele' maar belangrijke onderwerpen als zelfvertrouwen, seksuele ontwikkeling, seksuele identiteit, verliefdheid, relaties, communicatie, voorbehoedsmiddelen, intimiteit en seks. Ga en blijf daarover met elkaar in gesprek. 

Tags voor dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel

  Naar boven