Het opgeheven vingertje in een nieuwe verpakking

In het NRC van zaterdag 21 februari is deze brief aangepast en met andere titel geplaatst - waardoor boodschap ook verandert. Hieronder de versie zoals ingezonden.

Tweede Kamerlid voor de PvdA Keklik Yucel vraagt terecht aandacht voor het thema homoseksualiteit in de religieuze gemeenschap. Het is haar hoop dat iedereen in ons land zich vrij voelt om zichzelf te zijn en lief te hebben. Minister Bussemaker staat achter haar recente voorstel om zogenaamde ‘mensenrechtenambassadeurs’ te sturen naar (orthodox) religieuze scholen. Ze heeft over een heel belangrijk punt gelijk. In voorlichting over seksualiteit binnen de religieuze context zou nooit zomaar gezegd mogen worden dat de Bijbel of Koran homoseksualiteit ‘verbiedt’ of ‘afkeurt’.

Maar Keklik Yucel schrijft ook dat het ons streven zou moeten zijn dat niemand zijn diepste –zijn hoeft te verloochenen. Waar ze echter geen rekening mee houdt, is dat je dat ook van een christen of moslim niet kunt vragen. Het doel van de zogenaamde ‘mensenrechtenambassadeurs’ is dat zij het gesprek over acceptatie aangaan, maar wat in het publieke debat telkens vergeten lijkt te worden is dat ‘acceptatie’ niet dezelfde betekenis heeft als ‘ergens achter staan’ of ‘dezelfde mening of visie delen’. 

Vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging kan iemand ervoor kiezen geen homoseksuele relatie aan te gaan. Een ander met dezelfde geloofsovertuiging, kan daar wel voor kiezen. Zullen ze achter de keuze van de ander staan? Waarschijnlijk niet, anders zou het ook zijn of haar eigen keuze kunnen zijn geweest. Maar kunnen ze elkaar accepteren? Dàt zou het streven moeten zijn. Dat acceptatie betekent dat we binnen een geloofsgemeenschap èn in de samenleving een verschillende visie kunnen hebben - en ook dat van elkaar accepteren en respecteren. Voor Minister Bussemaker, Keklik Yucel en vele andere Nederlanders is dat echter niet voldoende: zij willen dat iedereen dezelfde overtuiging heeft. Het opgeheven vingertje in een nieuwe verpakking. Maar het bevorderen van acceptatie mag nooit als doel hebben om de geloofsovertuiging van de ander te veranderen. Dan wordt er een nieuwe patstelling gecreëerd: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (artikel 6 van de grondwet) voor alle Nederlanders, behalve voor hen met wie we van godsdienst of levensovertuiging verschillen.

Tags voor dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel

  Naar boven